Movemaatje – Stageproject

Movemaatje – Stageproject

In samenwerking met Stichting Move zijn vier Social Work studenten getraind voor het begeleiden van vier groep acht kinderen bij de voorbereidingen op de overgang naar de middelbare school.

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool? Woon je in het centrum en heb je hulp nodig bij het kiezen van een middelbare school? Dan kan je van oktober 2023 tot maart 2024 begeleid worden door een student Social Work. In zes begeleidingsuren neemt het maatje jou mee en helpt jou bij de belangrijke stappen.

 

Interview Move Maatje - Stichting Move

 

LET OP!

Intake, evaluatie en eindgesprek met ouders = verplicht.

Kijk voor meer informatie op: https://stichtingmove.nl